Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Tuji jeziki: ali znanje ustreza potrebam podjetja?

Učenje tujih jezikov odpira vrata v poslovni svet. Vpogled v znanje tujega jezika zaposlenih ali kandidatov za zaposlitev podjetju olajša zaposlovanje in karierno načrtovanje za zaposlene ter poenostavi izbiro ustreznega izobraževanja.

Ali potrebujete mojstra tujega jezika?

Kakšno znanje tujega jezika iščemo v podjetju?

Enega samega odgovora na to vprašanje ni, saj suverenost in prepričljivost pri pogovoru v tujem jeziku mnogokrat pogojuje posameznikova osebnost. Zaposleni, ki je komunikativen in ga ni strah govoriti v tujem jeziku, se lahko dogovori za posel že z osnovnim znanjem jezika na ravni A2, medtem ko se bolj zadržan in k perfekcionizmu nagnjen zaposleni z boljšim znanjem lahko v pogovoru odreže precej slabše.

A vendarle: če želimo, da zaposleni suvereno predstavlja podjetje in se učinkovito dogovarja za posel ter pozna vse spretnosti pisnega in ustnega izražanja, potrebuje znanje jezika vsaj na ravni B2.

Ali zadostuje raven učinkovitosti ali potrebujete mojstra?

Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference) obsega šest jezikovnih ravni, ki so uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji. Kaj pomenijo različne stopnje znanja?

Opis znanja po stopnjah

Pripravili smo pregleden opisa znanja jezikov po ravneh v skladu s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom za jezike (CEFR/SEJO). Tuji jeziki so uvrščeni na šest ravni: A1, A2, B1, B2, C1 in C2. Teh šest jezikovnih ravni (A1 do C2) predstavlja uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji.

Samoocena je lahko zelo čez palec

Pri samooceni kandidatov lahko pride do odstopanj, saj se nekdo oceni previsoko, kdo drug pa meni, da ima manj znanja kot v resnici. Zato se je bolje zanesti na uradna potrdila in certifikate o znanju jezika ali svetovalni pogovor v kateri od jezikovnih šol.

Katera potrdila lahko zaposleni predloži

Kot dokaz o znanju tujega jezika lahko kandidat predloži različna potrdila. Nekaj najpogostejših potrdil za angleščino in nemščino:

  • Znanje angleščine lahko kandidat dokazuje s katerim od izpitov Univerze v Cambridgeu. Izpiti FCE, CAE, CPE, BEC … imajo neomejeno veljavnost, izpit IELTS pa le dveletno veljavo. Predložijo lahko tudi ameriško potrdilo o izpitu TOEFL, ki velja le dve leti.
  • Znanje nemščine lahko kandidat dokazuje s katerim od potrdil nemškega Goethe Instituta ali z avstrijskimi izpiti OSD.
  • V Sloveniji lahko uradno potrdilo o znanju jezika izdajo na Republiškem izpitnem centru RIC in na Filozofski fakulteti.
  • Potrdilo o znanju jezika – po opravljenem ustnem, pisnem in slovničnem testu – izdamo tudi v Linguli. Ocena kandidatovo znanje opredeli po lestvici CEFR. Potrdilo ni javno veljavno, gre pa za strokovno oceno znanja.

Podobna dokazila lahko zaposleni predložijo tudi za italijanščino (CILS), španščino (DELE), francoščino (DELF) in druge jezike.

Preverjanje znanja zaposlenih v podjetju

Lingulino potrdilo o znanju zaposlenih

V Linguli strokovno ocenimo znanje zaposlenih ali kandidatov za zaposlitev. Glede na panogo podjetja test o znanju tujega jezika ustrezno prilagodimo in tako ocenjujemo le znanje besedišča in jezikovne spretnosti na izbranem strokovnem področju.

Mednarodni test Aptis

Glede na dogovor s podjetjem lahko znanje angleščine zaposlenih preverimo z mednarodnim testom Aptis. Ta omogoča ocenjevanje različnih jezikovnih spretnosti – ustnega in pisnega izražanja ter bralnega in slušnega razumevanja – osnovni del pa vključuje preverjanje znanja slovnice in besedišča. Podjetje izbere tiste dele, ki so pomembni za njegovo poslovanje.

Učenje tujih jezikov v Linguli omogoča, da bodo vaši zaposleni suvereno komunicirali v tujih jezikih.

Potrebujete več informacij o tečaju v podjetju?

V sodelovanju z Lingulo podjetje doseže samozavestnejšo in bolj sproščeno komunikacijo zaposlenih in hkrati izpelje sijajen teambuilding v tujem jeziku. Če vas zanima več ali želite konkretno ponudbo nam pišite na brigita@lingula.si ali nas pokličite na 01 541 00 33.  

19/30