Ali znanje jezika naših kadrov ustreza potrebam podjetja?

Ali potrebujete mojstra tujega jezika?

Vpogled v znanje tujega jezika zaposlenih ali kandidatov za zaposlitev podjetju olajša zaposlovanje in karierno načrtovanje za zaposlene ter poenostavi izbiro ustreznega izobraževanja.

Kakšno znanje tujega jezika iščemo v podjetju?

Enega samega odgovora na to vprašanje ni, saj suverenost in prepričljivost pri pogovoru v tujem jeziku mnogokrat pogojuje posameznikova osebnost. Zaposleni, ki je komunikativen in ga ni strah govoriti v tujem jeziku, se lahko odlično dogovori za posel že z osnovnim znanjem jezika na ravni A2, medtem ko se bolj zadržan in k perfekcionizmu nagnjen zaposleni z boljšim znanjem lahko v pogovoru odreže precej slabše.

A vendarle: če želimo, da zaposleni suvereno predstavlja podjetje in se učinkovito dogovarja za posel ter pozna vse spretnosti pisnega in ustnega izražanja, potrebuje znanje jezika vsaj na ravni B2.

Ali zadostuje raven učinkovitosti ali potrebujete mojstra?

Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference) obsega šest jezikovnih ravni, ki so uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji. Kaj pomenijo različne stopnje znanja?

Opis znanja po stopnjah

A1 – PREŽIVETVENA RAVEN

 • sporazumevanje le v osnovnih vsakodnevnih situacijah
 • zelo omejeno slušno in pisno razumevanje
 • raba najosnovnejših slovničnih struktur

A2 – VMESNA RAVEN

 • sporazumevanje v enostavnih vsakodnevnih situacijah
 • omejeno slušno in pisno razumevanje ter izražanje
 • raba osnovnih slovničnih struktur

B1 – SPORAZUMEVALNI PRAG

 • samostojen pogovor v večini situacij
 • dobro slušno in pisno razumevanje
 • raba najpomembnejših slovničnih struktur

B2 – VIŠJA RAVEN

 • tekoče in spontano sporazumevanje
 • suverena komunikacija in argumentiranje
 • raba zahtevnejših slovničnih struktur

C1 – RAVEN UČINKOVITOSTI

 • tekoče in naravno sporazumevanje v vseh splošnih in profesionalnih situacijah
 • odlično pisno in ustno razumevanje in izražanje
 • prilagajanje jezika glede na situacijo in želeni učinek

C2 – RAVEN MOJSTRSTVA

 • stopnja izvirnega govorca
 • brezhibno izražanje

Samoocena je lahko zelo čez palec

Pri samooceni kandidatov lahko pride do odstopanj, saj se nekdo oceni previsoko, kdo drug pa meni, da ima manj znanja kot v resnici. Zato se je bolje zanesti na uradna potrdila in certifikate o znanju jezika ali svetovalni pogovor v kateri od jezikovnih šol.

Katera potrdila lahko zaposleni predloži

Kot dokaz o znanju tujega jezika lahko kandidat predloži različna potrdila. Nekaj najpogostejših potrdil za angleščino in nemščino:

 • Znanje angleščine lahko kandidat dokazuje s katerim od izpitov Univerze v Cambridgeu. Izpiti FCE, CAE, CPE, BEC … imajo neomejeno veljavnost, izpit IELTS pa le dveletno veljavo. Predložijo lahko tudi ameriško potrdilo o izpitu TOEFL, ki velja le dve leti. 
 • Znanje nemščine lahko kandidat dokazuje s katerim od potrdil nemškega Goethe Instituta ali z avstrijskimi izpiti OSD.
 • V Sloveniji lahko uradno potrdilo o znanju jezika izdajo na Republiškem izpitnem centru RIC in na Filozofski fakulteti.
 • Potrdilo o znanju jezika – po opravljenem ustnem, pisnem in slovničnem testu – izdamo tudi v Linguli. Ocena kandidatovo znanje opredeli po lestvici CEFR. Potrdilo ni javno veljavno, gre pa za strokovno oceno znanja.

Podobna dokazila lahko zaposleni predložijo tudi za italijanščino (CILS), španščino (DELE), francoščino (DELF) in druge jezike.

Preverjanje znanja zaposlenih v podjetju

Lingulino potrdilo o znanju zaposlenih

V Linguli strokovno ocenimo znanje zaposlenih ali kandidatov za zaposlitev. Glede na panogo podjetja test o znanju tujega jezika ustrezno prilagodimo in tako ocenjujemo le znanje besedišča in jezikovne spretnosti na izbranem strokovnem področju.

Mednarodni test Aptis

Glede na dogovor s podjetjem lahko znanje angleščine zaposlenih preverimo z mednarodnim testom Aptis. Ta omogoča ocenjevanje različnih jezikovnih spretnosti – ustnega in pisnega izražanja ter bralnega in slušnega razumevanja –, osnovni del pa vključuje preverjanje znanja slovnice in besedišča. Podjetje izbere tiste dele, ki so pomembni za njegovo poslovanje.

Deli naprej: Facebook Google Plus

Povezani članki