Ligula
Skoči na vsebino
Lingula, ta jezična šola | Kaj pomenijo CEFR stopnje

Jezikovni tečaji v Linguli potekajo v skladu s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom za jezike (CEFR/SEJO). Tuji jeziki so uvrščeni na šest ravni: A1, A2, B1, B2, C1 in C2. Teh šest jezikovnih ravni (A1 do C2) predstavlja uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji.

Lingula, ta jezična šola | A1 stopnja

Tuji jeziki na A1 – preživetvena raven

Rezultat: prebili ste led, spregovorili ste v tujem jeziku.
Začetni tečaj – osnove jezika za tiste, ki se niste še čisto nič učili jezika ali pa pred mnogimi leti in ste res pozabili že skoraj vse.

 • Sporazumete se v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot so spoznavanje, predstavitev sebe in drugih,
 • naročite hrano, opisujete kraje in osebe ter svoje navade,
 • na kratko pripovedujete o preteklih dogodkih, znate uporabljati osnovne čase in osnovne nepravilne glagole,
 • speljete preprostejše telefonske pogovore …
Lingula, ta jezična šola | A2 stopnja

Tuji jeziki na A2 – vmesna raven

Rezultat: znajdete se v vsakodnevnih situacijah na osnovni ravni.

 • Sporazumete se v vsakodnevnih situacijah,
 • opisujete videz oseb in svoje občutke ter želje,
 • predstaviti znate življenjsko zgodbo,
 • napišete kratka, preprosta obvestila in osebna pisma,
 • poznate strukture osnovnih preteklih, sedanjih in prihodnjih časov, uporabljate najpogostejše nepravilne glagole …
Lingula, ta jezična šola | B1 stopnja

Tuji jeziki na B1 – sporazumevalni prag

Rezultat: prestopili ste sporazumevalni prag in dosegli jezikovno avtonomijo.

 • Sporazumete se v večini situacij, kjer sogovornik govori razločno in uporablja standardni jezik,
 • tekoče govorite o znanih vsakodnevnih stvareh,
 • suvereno izražate svoje mnenje, napišete različna krajša e-sporočila, obvestila in pisma,
 • sposobni ste se tudi nepripravljeni vključiti v pogovor o splošnih temah.
Lingula, ta jezična šola | B2 stopnja

Tuji jeziki na B2 – višja raven

Rezultat: naredili ste največji korak navzgor po jezikovni lestvici.

Vaše znanje jezika je zelo dobro in sposobni ste se tekoče in spontano izražati,
aktivno se vključite v razprave o številnih temah in argumentirano zagovarjate svoje stališče. 

Lingula, ta jezična šola | C1 stopnja

Tuji jeziki na C1 – raven učinkovitosti

Rezultat: jezik odlično obvladate.

Izražate se tekoče in naravno, ne da bi pri tem preveč očitno iskali primerne izraze, jezik uporabljate v družabne in profesionalne namene in ga suvereno prilagajate glede na želeni učinek.

Lingula, ta jezična šola | C2 stopnja

Tuji jeziki na C2 – raven mojstrstva

Rezultat: Govorite tekoče.

Znate natančno izraziti tudi majhne pomenske odtenke, brez težav lahko sodelujete v vsakem pogovoru in razpravi, če pri sporazumevanju naletite na kakšno težavo, jo spretno zaobidete tako, da sogovorniki tega niti ne opazijo.

Osebni pogovor z našim učiteljem

BREZPLAČEN umestitveni pogovor pri nas ali on-line.

Najhitrejša pot do idealnega tečaja je sproščen pogovor z učiteljem, ki vam bo po razgovoru v izbranem jeziku strokovno svetoval primerno zahteven tečaj za vas.

Se vas že veselimo!

Lingula, ta jezična šola | Osebni pogovor z našim učiteljem

Powered by
MENU