Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje

Kaj znate po posamezni stopnji

Jezikovni tečaji v Linguli potekajo v skladu s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom za jezike (CEFR/SEJO). Tuji jeziki so uvrščeni na šest ravni: A1, A2, B1, B2, C1 in C2. Teh šest jezikovnih ravni (A1 do C2) predstavlja uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji.

Lingula, ta jezična šola | A1 stopnja

Tuji jeziki na A1 - preživetvena raven

Osnove jezika za tiste, ki se niste še čisto nič učili jezika ali pa pred mnogimi leti in ste res pozabili že skoraj vse.

Lingula, ta jezična šola | A2 stopnja

Tuji jeziki na A2 - vmesna raven

Znajdete se v vsakodnevnih situacijah na osnovni ravni. Poznate strukture osnovnih preteklih, sedanjih in prihodnjih časov, uporabljate najpogostejše nepravilne glagole ...
Lingula, ta jezična šola | B1 stopnja

Tuji jeziki na B1 - sporazumevalni prag

Sporazumete se v večini situacij, kjer sogovornik govori razločno in uporablja standardni jezik. Tekoče govorite o znanih vsakodnevnih stvareh in suvereno izražate svoje mnenje.
Lingula, ta jezična šola | B2 stopnja

Tuji jeziki na B2 - višja raven

Vaše znanje jezika je zelo dobro in sposobni ste se tekoče in spontano izražati, aktivno se vključite v razprave o številnih temah in argumentirano zagovarjate svoje stališče. 
Lingula, ta jezična šola | C1 stopnja

Tuji jeziki na C1 - raven učinkovitosti

Izražate se tekoče in naravno, ne da bi pri tem preveč očitno iskali primerne izraze, jezik uporabljate v družabne in profesionalne namene in ga suvereno prilagajate glede na želeni učinek.
Lingula, ta jezična šola | C2 stopnja

Tuji jeziki na C2 - raven mojstrstva

Znate natančno izraziti tudi majhne pomenske odtenke, brez težav lahko sodelujete v vsakem pogovoru in razpravi, če pri sporazumevanju naletite na kakšno težavo, jo spretno zaobidete tako, da sogovorniki tega niti ne opazijo.

Osebni pogovor z našim učiteljem

BREZPLAČEN umestitveni pogovor pri nas ali on-line.

Najhitrejša pot do idealnega tečaja je sproščen pogovor z učiteljem, ki vam bo po razgovoru v izbranem jeziku strokovno svetoval primerno zahteven tečaj za vas.

Se vas že veselimo!

Lingula, ta jezična šola | Osebni pogovor z našim učiteljem