Ste se pravilno lotili učenja tujega jezika?

Vpisali ste se na tečaj tujega jezika, vaša miza je polna tuje literature, za zagon pa vam vendarle nekaj manjka? Poglejmo, kako k učenju tujega jezika pristopiti organizirano.

Učinkovita metoda učenja.
Lingulino preizkušeno vadbeno orodje: če besedo tudi vidimo, jo laže vključimo v govor.

Postavite si realne cilje

Oditi na jezikovni tečaj in pričakovati, da boste že čez nekaj tednov tuji jezik govorili tekoče, ni ravno najbolj realno. Raje si postavite kratkoročne cilje, saj vam bo veselje ob njihovem doseganju dalo dodatno motivacijo za učenje in si boste kasneje lahko postavili tudi dolgoročnejše cilje.

  • Za začetek si na primer določite cilj, da boste brez iskanja po slovarju prebrali krajši članek v časopisu v tujem jeziku. 
  • Če ste se vpisali na začetni tečaj, je lahko vaš cilj, da se znate predstaviti, povedati nekaj o sebi, nakupovati ...

Zapišite razloge za učenje

Pred začetkom učenja tujega jezika si zapišite razloge za svojo odločitev. Tako se boste lahko opomnili nanje, če vam bo kdaj težko in se boste spraševali: »Le kaj mi je tega treba?«

Berite v tujem jeziku

Izberite si knjigo ali revijo tiste zvrsti, ki jo najraje prebirate, a tokrat naj bo v tujem jeziku. Tako se boste naučili besedišča s področja, ki vam je najbližje. Občutek po prvi prebrani knjigi ali po prvem članku v tujem jeziku bo izvrsten in z veseljem se boste lotili nadaljnjega učenja.

Poslušajte, poslušajte ... in se kopajte v jeziku

Poslušajte glasbo in glejte tujezične filme. Oboje pomaga, saj se tako ob poslušanju glasbe v tujem jeziku kot ob gledanju nepodnaslovljenih filmov »kopate« v tujem jeziku, kar je za učenje odlično. Jezik mimogrede dobite v uho in učenje je lažje. Poslušanje je zagotovo najboljši način za učenje tujega jezika.

Ne prevajajte

Ne učite se posameznih besed. Učite se njihove rabe v stavku. Tako usvojite besedišče in pravilno slovnično strukturo.

Učite se glasno

Stavke vedno preberite glasno, da se slišite. Glasno branje je podobno govorjenju in pomaga pri pomnenju. Če glasno berete, boste »spregovorili« hitreje. Zato rešite vajo in jo nato preberite glasno.

Za tuj jezik nismo nikoli prestari

Za učenje tujega jezika nismo nikoli prestari, zato se ne zmenite za mit, da je učenje z leti težje. Izberite dobro jezikovno šolo in se pred vpisom na brezplačnih predstavitvenih urah sami prepričajte, kako vam način dela ustreza.

Deli naprej: Facebook Google Plus

Povezani članki