Ligula
Skoči na vsebino

Angleščina za otroke od 6 do 14 let

Lingula jezikovni tecaj solarji anglescina

Angleščina za otroke - šolarje poteka prek pogovora in praktičnih primerov po izvirni govorni metodi Lingula Kids™. 

Učitelji znajo motivirati

Angleščina za otroke poteka s sprijaznimi Lingulini učitelji, ki so posebej usposobljeni za govorni način usvajanja tujega jezika. Otroke znajo motivirati z zanimivimi temami, pritegniti njihovo pozornost s spodbudami in pohvalami ter z uporabo interaktivne tehnologije. Učenje je strokovno, a zelo sproščeno. Je intenzivno, a zelo igrivo. Kar naprej se kaj dogaja.

Kako se kopiči znanje na Lingulinih tečajih angleščine za otroke

Prednosti učenja v Linguli:

 Lingula, ta jezična šola | skupine po znanju

Vsi znamo enako
Otroci se v skupinah počutijo sproščeno, saj jih uvrstimo predvsem glede na znanje.

Lingula, ta jezična šola | strokovnost in toplina učiteljev

Strokovno in prijazno
Srčne in strokovne učiteljice otroke navdušijo in obdržijo zbrane vseh 60 oz. 90 minut.

Lingula, ta jezična šola | govorna metoda

Izvirna govorna metoda
Učenje prek govora in raznolike interaktivne vaje otroke pritegnejo, povečajo motivacijo in olajšajo učenje.

Lingula, ta jezična šola |Izkoristimo radovednost

Izkoristimo radovednost
Z metodo CLIL spodbudimo otrokovo zanimanje za jezik in izboljšamo še njegovo splošno razgledanost.

Lingula, ta jezična šola | jezikovni tečaj v skupini

Majhne skupine, več znanja
Največ 8 otrok omogoča veliko pogovora, igre vlog in projektnega dela.

Lingula, ta jezična šola |Izkustveno učenje

Izkustveno učenje osmisli
Izkušnja je jedro učenja, zato otroke postavimo v konkretne situacije.

Začetek tečajev in potek

Celoletni jezikovni tečaj se začne zadnji teden septembra in poteka enkrat na teden 

  • 55 šol. ur (75-minutna srečanja) ali 60 šol. ur (90-minutna srečanja) 
  • velika izbira terminov
  • tečaj zaključimo z nastopom za starše v SiTi Teatru

Vključitev v skupino je mogoča tudi med letom.

Idealno za družine z več otroki

4-letnik, 10-letnica in 12-letnik na tečaju ob istem času? Zakaj pa ne! Družine z več otroki izberejo Lingulo tudi zato, ker lahko gredo otroci vsak na svoj tečaj isti dan ali celo ob isti uri! Največja izbira je ob petkih, ko se v Linguli govori v kar 16 otroških skupinah. Ena vožnja za vse otroke? Idealno za starše!

Največja izbira terminov za tečaj angleščine

V Linguli lahko tečajnikom ponudimo največjo izbiro terminov za tečaje v skupini v Sloveniji. Tečaji potekajo v kar 17 učilnicah, zato lahko med številnimi termini zagotovo najdete tistega, ki vam najbolj ustreza.

inkovito interaktivno učenje 

Starši pohvalijo osebni odnos ob najsodobnejši tehnologiji. Interaktivni zasloni v vsaki učilnici omogočajo stik s pristnimi situacijami in »živimi« primeri, ki otrokom približajo realni jezik, navade, kulturo … Ljudje smo vizualna bitja in slike so eno od orodij, ki nam pomaga k lažjemu razumevanju pomena. Interaktivni programi olajšajo učenje in spodbujajo pogovor, ure so še bolj dinamične, zanimive vsebine pa pritegnejo in ohranijo otroško pozornost. Otroci si lažje zapomnijo nove besede in strukture, saj situacije hkrati vidijo in slišijo. 

Lingula, ta jezična šola | Brezplacne predstavitvene urice

Brezplačne predstavitvene urice

  • v juniju: pripeljite zgovorne otroke na brezplačno urico tujega jezika
  • vpis bo lažji, če se otroci sami prepričajo, kako to gre

Obdamo jih z angleščino

Angleščina za otroke v Linguli poteka intenzivno: otroke spodbujamo k samostojnim predstavitvam različnih tem in prebranih knjig. K branju knjig v angleščini jih motiviramo tudi s knjižnimi nagradami. Sodobni programi omogočajo, da otrok tudi doma utrjuje snov z interaktivnimi vajami ter dodatnimi aktivnostmi v e-knjigi, posluša in gleda avdio ter video posnetke.  

Angleščina za otroke v Linguli navdušuje, zato večina šolarjev nadaljuje z učenjem vrsto let. Mnogi od njih svoje znanje preverijo tudi s katerim od mednarodno priznanih izpitov za otroke (YLE, KET, PET ...),

Sodobni interaktivni programi navdušujejo

Tečaji angleščine potekajo po sodobnih interaktivnih programih. Otroci so vedoželjni in jih zanima veliko različnih stvari, zato z metodo poučevanja CLIL, ki temelji na vsebinah drugih šolskih predmetov (npr. zgodovina, geografija, biologija...), izkoristimo otrokovo naravno radovednost in povečamo njegovo zanimanje za jezik. Angleščina za otroke je uspešnejša, če je povezana z ostalimi predmeti. 

Interaktivni tečaj Angleščina 1 je namenjen otrokom, ki obiskujejo 1. oziroma 2. razred. Glavni junaki Toby in Ella, njun pes Lucky ter prijatelj Max skozi zabavne dogodivščine v stripih in videih otrokom približajo novo besedišče in uvedejo nove jezikovne strukture.

Učenje poteka po metodi CLIL in vključuje tudi druge nejezikovne vsebine, prek katerih otrok intuitivno usvaja jezik in izboljšuje splošno razgledanost. Otroci na primer spoznajo, kako pomembno je gibanje, življenje divjih živali, osnove recikliranja, različne poklice ...

Kvizi, interaktivne vaje, ustvarjanje, povezano z lekcijo, in druge aktivnosti poskrbijo za dodatno motivacijo.

Interaktivni tečaj Angleščina 2 je primeren za vse, ki obiskujejo 3. ali 4. razred in se z angleščino srečujejo le v šoli ter otroke, ki obiskujejo 2. do 3. razred in so se angleško učili tudi dodatno. Glavni junaki Nick, Mike, Sophie, Sam, Carla in Lucy otroke zabavajo v stripih in videih in jim približajo novo besedišče in uvedejo nove jezikovne stukture.

Učenje poteka po metodi CLIL in vključuje tudi druge nejezikovne vsebine, prek katerih otrok intuitivno usvaja jezik in izboljšuje splošno razgledanost. Tako otroci spoznajo tudi svet glasbe, festivale po svetu, različne vrste bivališč, živali ...

Kvizi, ustvarjanje, povezano s temo v lekciji, interaktivne vaje in druge aktivnosti poskrbijo za dodatno motivacijo

Glavni junaki Nick, Mike, Sophie, Sam, Carla in Lucy otroke zabavajo v stripih in videih in jim približajo novo besedišče in uvedejo nove jezikovne stukture.

Učenje poteka po metodi CLIL in vključuje tudi druge nejezikovne vsebine, prek katerih otrok intuitivno usvaja jezik in izboljšuje splošno razgledanost. Tako otroci med drugim spoznajo, kako opisati žival, ustvarjanje Pabla Picassa, glavna mesta, popularne športe ...

Kvizi, razredna bralna značka, ustvarjanje, povezano s temo lekcije,  interaktivne vaje in druge aktivnosti poskrbijo za dodatno motivacijo.

Otroci s pomočjo glavnih junakov Becce, Poppy, Josha, Hayley, Liama in Alfieja usvojijo novo besedišče in nove jezikovne stukture. Z zanimivimi besedili in filmi, ki opisujejo življenje otrok drugje po svetu, širijo svoje besedišče.

Učenje poteka po metodi CLIL in vključuje tudi druge nejezikovne vsebine, prek katerih otrok intuitivno usvaja jezik in izboljšuje splošno razgledanost. Tako otroci med drugim spoznajo tudi, kako beremo zemljevid, srednjeveške gradove življenje slikarja Van Gogha ...

Kvizi, dodatno gradivo po meri skupine, miselnih vzorcev in plakatov, razredna bralna značka, interaktivne vaje in druge aktivnosti poskrbijo za dodatno motivacijo.

Privlačne interaktivne vsebine otroke vsakič znova navdušijo. Otroci s pomočjo glavnih junakov Becce, Poppy, Josha, Hayley, Liama in Alfieja usvojijo novo besedišče in nove jezikovne strukture.Učenje poteka po metodi CLIL in vključuje tudi druge nejezikovne vsebine, prek katerih otrok intuitivno usvaja jezik in izboljšuje splošno razgledanost. Naše teme so med drugim tudi razumevanje grafov, oblačila Rimljanov, umetniške skulpture, glasbila ...

Kvizi, dodatno gradivo po meri skupine, miselnih vzorcev in plakatov, razredna bralna značka, interaktivne vaje in druge aktivnosti poskrbijo za dodatno motivacijo.

Program je namenjen najstnikom z znanjem angleščine na ravni A2. Cilj je, da povežejo in nadgradijo vse znanje, ki so ga pridobili v letih učenja angleščine.

Program vsebuje bogato, nadgrajeno besedišče iz vsakodnevnih tem (dom, športi, poklici, hrana, živali, obleke…), ki ga smiselno poveže s slovnico. Poudarek je na govoru: nove besede in slovnico otroci se učijo prek pogovora in utrjujejo prek raznolikih vaj, spoznajo pa se tudi s pisanjem krajših besedil v angleščini, razvijajo bralne veščine in vadijo slušno razumevanje. Za motivacijo poskrbijo zanimive teme, ki širijo obzorja, razvijajo čustveno inteligenco in izzovejo kritično mišljenje. Skozi angleščino otroci tudi usvajajo življenjske spretnosti (spraševanje po izbranih informacije, delo v ekipah, predstavitve …).

Z aktivacijsko kodo otroci dostopajo do interaktivnega učbenika z audio in video posnetki ter gamificiranimi vajami.

Program na stopnji B1 je naravno nadaljevanje po usvojeni stopnji A2. Najstnik se že tekoče izraža, vendar še potrebuje nekaj spodbude pri razvijanju težjih odgovorov.

Program B1 pokriva raznolike teme, ki jih uspešno navezuje na otrokove izkušnje iz vsakodnevnega življenja. Pri tem razvija čustveno inteligenco in vzpodbuja kritično mišljenje. Poudarek na pogovoru, besedišče in slovnica pa sta nerazdružljivi enoti, ki se nenehno uporabljata pri izražanju osebnih mnenj in pri pripovedovanju o lastnih izkušnjah. Pri slušnem in bralnem razumevanju morajo otroci razbrati odgovor iz povedanega oziroma napisanega, saj ni več neposredno podan. Skozi angleščino otroci tudi usvajajo družbene kompetence kot so delo v ekipah in parih, pogajanje, diskutiranje, predstavitev…

Z aktivacijsko kodo otroci dostopajo do interaktivnega učbenika z audio in video posnetki ter gamificiranimi vajami.

Tečaj B1+ je namenjen najstnikom, ki se že samozavestno izražajo v angleščini, a pri tem še naredijo kakšno napako.

Program ponuja bogato besedišče in zgoščeno slovnico, ki je prijeten izziv vsakemu najstniku. Bralna razumevanja, videi, slušni posnetki in dodatne vaje usmerjajo pogled na svet ter predstavljajo zanimivosti in drugačne prakse iz tujine. Vsebina spodbuja razmišljanje z različnih zornih kotov, krepi samozavest in pomaga oblikovati mlade, ki v učenju angleščine vidijo precej več kot le tuj jezik.

Z aktivacijsko kodo najstniki dostopajo do interaktivnega učbenika z audio in video posnetki ter gamificiranimi vajami.

Program B2 je namenjen najstnikom, ki že tekoče govorijo v angleščini in lahko koherentno izražajo svoje mnenja in ideje.

Program je intenziven in zahteva, da otroci začnejo povezovati usvojeno znanje v kompleksnejše stavke in uporabljajo zahtevnejše besedišče z idiomi in fraznimi glagoli. Vsebina najstnike spodbuja, da razmišljajo tako o svoji prihodnosti kot tudi o prihodnosti tega planeta. Pri tem učbenik izobražuje o raznovrstnih aktualnih tematikah kot so finance, medicina in tehnologija.

Z aktivacijsko kodo otroci dostopajo do interaktivnega učbenika z audio in video posnetki ter gamificiranimi vajami.

Čas je za akcijo! Kaj izberemo?

Če se je otrok tujega jezika že učil in če že zna samostojno tvoriti stavke, je vabljen na brezplačen umestitveni pogovor. Z otrokom se bo pogovorila Lingulina profesorica in vam svetovala, kateri tečaj bi bil pravi zanj. Za pogovor se lahko dogovorimo v živo na Linguli ali na daljavo prek aplikacije Zoom.

Osebni pogovor z našim učiteljem

BREZPLAČEN umestitveni pogovor pri nas ali on-line.

Če se otrok že dlje časa uči tujega jezika in zna samostojno tvoriti stavke, se dogovorimo za pogovor z učiteljem. Sproščen strokovni posvet je najboljše zagotovilo, da bo izbrani tečaj res pravi zanj.

Se vas že veselimo!

Lingula, ta jezična šola | Osebni pogovor z našim učiteljem

O nas se govori

V Linguli verjamemo, da bo svet boljši, če bodo dobri govorci po njem širili dobre govorice. Poskrbite za bodoče dobre govorce in si preberite mnenja zadovoljnih Lingulinih otrok in njihovih staršev. Ponosni smo, da govorijo dobro. Tudi o nas!

Lingula, ta jezična šola | Jasmina Krofič
Lingula, ta jezična šola | Zvezdice mnenja

Všeč mi je, da se išče znanje in da so skupine manjše, kjer se učiteljica otroku resnično lahko posveti individualno. Otroku so všeč interaktivne vsebine na zaslonu, saj je drugače kot v šoli in nekaj, kar jim je glede na sodobna komunikacijska sredstva bližje. 
Mojca Šušteršič Ambrož

Powered by