Angleščina, mednarodni izpiti, otroci

Izpiti YLE so namenjeni otrokom med sedmim in dvanajstim letom.

Izpiti iz angleščine za otroke -  YLE  Cambridge Young Learners English Tests

Izpiti YLE so namenjeni otrokom med sedmim in dvanajstim letom. Otrokom omogočajo, da se v sproščenem okolju in na zanimiv način seznanijo z mednarodnimi preizkusi znanja.

 • So pozitivna izkušnja preverjanja znanja in zgodnja motivacija za izpite iz splošne angleščine za odrasle.
 • Oblikovani so po enakih merilih kot izpiti Univerze v Cambridgeu za odrasle, le teme in naloge so prilagojene otrokom. Izpiti YLE potekajo na teh zahtevnostnih stopnjah:

Angleščina za otroke - izpit Starters

Izpit Starters (raven A1 po CEFR) je namenjen otrokom od sedmega leta dalje, ki imajo za sabo približno 100 ur učenja angleščine. Najpogosteje ga opravljajo tretje- in četrtošolci.

Več o izpitu English: Starters

Cambridge English: Starters je prvi izpit za otroke med 7. in 9. letom, ki so se angleško učili vsaj 2 leti. Na testu mora otrok:

 • prepoznati barve v angleščini
 • odgovoriti na zelo preprosta vprašanja o sebi
 • napisati enobesedne odgovore na kratka vprašanja

Potek testa

 • Slušni del traja 20 minut.
 • Bralni in pisni del trajata 20 minut.
 • Ustni del traja 3 do 5 minut.

Ocenjevanje

Ni pozitivnih ali negativnih ocen. Za vsak del testa lahko otrok dobi do 5 ščitov. Potrdilo s skupnim številom ščitov otrok prejme približno mesec dni po opravljanju izpita. 

Cena izpita znaša 69 EUR.

Angleščina za otroke - izpit Movers

Izpit Movers (raven A1 po CEFR) je drugi po zahtevnosti. Test navadno opravljajo otroci, stari med 8 in 11 let, ki so se učili angleščino približno 175 ur ali 3 leta v Linguli. 

Več o izpitu Cambridge English: Movers

Cambridge English: Movers je drugi od treh izpitov YLE. Otroke spodbuja h komuniciranju v angleščini v različnih življenjskih situacijah in ustvarja pozitivno vzdušje med opravljanjem testa. Raven izpita: začetna = A1.

Na testu mora otrok:

 • razumeti osnovna navodila v angleščini
 • izpolniti preprost obrazec ali odgovarjati na vprašanja o sebi
 • odgovarjati na vprašanja in zapisati preprosta dejstva (na primer dneve v tednu, uro ali imena), ki jih sliši ali prebere v zgodbici

Potek testa

 • Slušni del traja 25 minut.
 • Bralni in pisni del trajata 30 minut.
 • Ustni del traja 5 do 7 minut.

Ocenjevanje

Ni pozitivnih ali negativnih ocen. Otrok lahko prejme največ 5 ščitov za vsak del testa. Število ščitov, ki jih osvoji v vsakem delu, bo prikazano na potrdilu, ki ga prejme približno mesec dni po opravljanju izpita.

Cena izpita znaša 74 EUR.

Angleščina za otroke - izpit Flyers

Izpit Flyers (raven A2 po CEFR) je tretji in najzahtevnejši. Otroci, ki opravljajo izpit, so navadno stari od 9 do 12 let in so se učili angleščino približno 250 ur. 

Več o izpitu Cambridge English: Flyers

Cambridge English: Flyers je najzahtevnejši od 3 testov za otroke YLE. Pokaže, da otrok razume preprosto angleščino v vsakdanjih situacijah in zna komunicirati v preprosti angleščini. Raven izpita: osnovna = A2 na skupni evropski lestvici.

Na testu mora otrok:

 • razložiti razlike med zgodbama ali slikama
 • napisati ali povedati kratko zgodbo v angleščini
 • zastavljati vprašanja in uporabljati preteklik

Cambridge English: Flyers po zahtevnosti ustreza Cambridge English: Key for Schools (KETfS).

Potek testa

 • Slušni del traja 25 minut.
 • Bralni in pisni del trajata 40 minut.
 • Ustni del traja 7 do 9 minut.

Ocenjevanje

Ni pozitivnih ali negativnih ocen. Otrok lahko prejme največ 5 ščitov za vsak del testa. Število ščitov, ki jih osvoji v vsakem delu, bo prikazano na potrdilu, ki ga prejme približno mesec dni po opravljanju izpita.

Cena izpita znaša 78 EUR.

Izpitni roki za YLE

Roki za izpite YLE niso vnaprej določeni. British Council jih ponavadi organizira v mesecu maju v jezikovni šoli, ki jo otrok obiskuje. Kandidati se lahko na izpit prijavijo samo prek osnovne ali jezikovne šole.

Pozitivna izkušnja

Vsi otroci, ki opravljajo izpit, prejmejo priznanje. Preberite več o prednostih izpitov YLE za motivacijo otrok pri učenju angleščine.

Svetovalni pogovor 

Če bi radi vedeli, na kateri stopnji znanja je vaš otrok in kateri izpit bi lahko opravljal, vas vabimo, da pripeljete otroka na svetovalni pogovor. 
Za dogovor glede termina pokličite na na  040 661 868 ali 01 541 00 33 ali pišite Poloni Nastran, koordinatorici anglistov, na info@lingula.si.
 
[PLACEHOLDER03]
V Lingula, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše podatke skrbno varovali. Od prejemanja e-časopisa se lahko kadar koli odjavite z e-sporočilom na info@lingula.si.
Strinjam se z navedenimi pogoji. *
[PLACEHOLDER04]