Angleščina, kaj znate po posamezni stopnji?

karikatura-anglescina-CEFR-lestvica

Vpogled v naše znanje tujega jezika nam olajša karierno načrtovanje in poenostavi izbiro ustreznega tečaja. Kaj znate po posamezni stopnji v Linguli.

Kratek opis znanja tujega jezika po stopnjah

A1 – PREŽIVETVENA RAVEN

 • sporazumevanje le v osnovnih vsakodnevnih situacijah
 • zelo omejeno slušno in pisno razumevanje
 • raba najosnovnejših slovničnih struktur

A2 – VMESNA RAVEN

 • sporazumevanje v enostavnih vsakodnevnih situacijah
 • omejeno slušno in pisno razumevanje ter izražanje
 • raba osnovnih slovničnih struktur

B1 – SPORAZUMEVALNI PRAG

 • samostojen pogovor v večini situacij
 • dobro slušno in pisno razumevanje
 • raba najpomembnejših slovničnih struktur

B2 – VIŠJA RAVEN

 • tekoče in spontano sporazumevanje
 • suverena komunikacija in argumentiranje
 • raba zahtevnejših slovničnih struktur

C1 – RAVEN UČINKOVITOSTI

 • tekoče in naravno sporazumevanje v vseh splošnih in profesionalnih situacijah
 • odlično pisno in ustno razumevanje in izražanje
 • prilagajanje jezika glede na situacijo in želeni učinek

C2 – RAVEN MOJSTRSTVA

 • stopnja izvirnega govorca
 • brezhibno izražanje

Tečajnikova samoocena je lahko zelo čez palec

Pri samooceni lahko pride do odstopanj, saj se nekdo oceni previsoko, kdo drug pa meni, da ima manj znanja kot v resnici. Zato se je bolje zanesti na uradna potrdila in certifikate o znanju jezika ali svetovalni pogovor.

Svetovalni pogovor v Linguli je brezplačen, uradno Lingulino potrdilo o znanju tujega jezika pa je plačljivo.

Podrobnejši opis znanja angleščine po stopnjah

Angleščina A1 - preživetvena raven, 180 š. ur*
Angleščina A1.1 in Angleščina A1.2, dvakrat po 90 šol. ur

Začetni tečaj - osnove jezika za tiste, ki se niste še čisto nič učili angleško ali pa pred mnogimi leti in ste res pozabili že skoraj vse.

 • sporazumete se v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot so spoznavanje, predstavitev sebe in drugih
 • naročite hrano, opisujete kraje in osebe ter svoje navade
 • na kratko pripovedujete o preteklih dogodkih, znate uporabljati osnovne čase in osnovne nepravilne glagole
 • speljete enostavnejše telefonske pogovore ...

Rezultat po A1: prebili ste led, spregovorili ste v tujem jeziku.

Rezultat po A1: prebili ste led, spregovorili ste v tujem jeziku.

 

Angleščina A2 - vmesna raven, 90 š. ur*
 • sporazumete se v vsakodnevnih situacijah
 • opisujete videz in občutke
 • predstaviti znate življenjsko zgodbo ali svoje želje
 • napišete kratka, preprosta obvestila in osebna pisma
 • poznate strukture osnovnih preteklih, sedanjih in prihodnjih časov, uporabljate najpogostejše nepravilne glagole

Rezultat po A2: znajdete se v  vsakodnevnih situacijah na osnovni ravni.

Angleščina B1 - sporazumevalni prag, 180 š. ur*

Angleščina B1, dvakrat po 90 šol. ur je tečaj, na katerem skozi pogovor osvežite tudi nekatera slovnična poglavja.

 • sporazumete se v večini situacij, kjer sogovornik govori razločno in uporablja standardni jezik
 • tekoče govorite o znanih vsakodnevnih stvareh
 • suvereno izražate svoje mnenje, napišete različna krajša e-sporočila, obvestila in pisma
 • sposobni ste se tudi nepripravljeni vključiti v pogovor o splošnih temah

Rezultat po B1: prestopili ste sporazumevalni prag in dosegli jezikovno avtonomijo.

Angleščina B2 - višja raven*

Angleščina B2.1 in Angleščina  B2.2, dvakrat po 90 šol. ur

 • vaše znanje jezika je zelo dobro in sposobni ste se tekoče in spontano izražati
 • aktivno se vključite v razprave o številnih temah in argumentirano zagovarjate svoje stališče

Rezultat po B2: naredili ste največji korak navzgor po jezikovni lestvici. Po stopnji B2 priporočamo intenzivno pripravo na izpit FCE.

Angleščina C1 - raven učinkovitosti*

Angleščina C1.1. in Angleščina C1.2, dvakrat po 90 šol. ur

 • izražate se tekoče in naravno, ne da bi pri tem preveč očitno iskali primerne izraze
 • jezik uporabljate v družabne in profesionalne namene in ga suvereno prilagajate glede na želeni učinek

Rezultat po C1: angleščino odlično obvladate. Po stopnji C1 priporočamo intenzivno pripravo na izpit CAE.

Angleščina C2 - raven mojstrstva*

 • govorite tekoče in znate natančno izraziti tudi majhne pomenske odtenke
 • brez težav lahko sodelujete v vsakem pogovoru in razpravi
 • če pri sporazumevanju naletite na kakšno težavo, jo spretno zaobidete tako, da sogovorniki tega niti ne opazijo

Rezultat po C2: približali ste se nivoju naravnih govorcev.

*Pojasnilo: A1, A2, B1, B2, C1 in C2 so ravni znanja tujega jezika glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Šest jezikovnih ravni (A1 do C2) predstavlja uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji.

Pošljite mi več informacij o jezikovnem tečaju

V Lingula, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše podatke skrbno varovali. Od prejemanja e-časopisa se lahko kadar koli odjavite z e-sporočilom na info@lingula.si.
Strinjam se z navedenimi pogoji. *
Mateja Stružnik, vodja izobraževanja
»Dobro izkoriščen čas ni nujno 'garanje' – naši trenerji poskrbijo tudi za zabavno in sproščeno vzdušje.«

Mateja Stružnik, vodja izobraževanja, mateja@lingula.si