Angleščina, kaj znate po posamezni stopnji?

Se najdete na jezikovni lestvici?

Vpogled v svoje znanje tujega jezika nam olajša osebno in karierno načrtovanje ter omogoči izbiro ustreznega tečaja. Kako dobro je vaše znanje angleščine? Se najdete na jezikovni lestvici?

 

A1 – PREŽIVETVENA RAVEN

 • sporazumevam se le v osnovnih vsakodnevnih situacijah
 • moje slušno in pisno razumevanje je zelo omejeno
 • uporabljam najosnovnejše slovnične strukture

A2 – VMESNA RAVEN

 • sporazumevam se v preprostih vsakodnevnih situacijah
 • moje slušno in pisno razumevanje ter izražanje je omejeno
 • uporabljam osnovne slovnične strukture

B1 – SPORAZUMEVALNI PRAG

 • samostojno se pogovorjam v večini situacij
 • moje slušno in pisno razumevanje je dobro
 • uporabljam najpomembnejše slovnične strukture

B2 – VIŠJA RAVEN

 • sporazumevam se tekoče in spontano 
 • moja komunikacija in argumentiranje sta suverena
 • uporabljam zahtevnejše slovnične strukture

C1 – RAVEN UČINKOVITOSTI

 • sporazumevam se tekoče in naravno v vseh splošnih in profesionalnih situacijah
 • pisno in ustno razumevanje in izražanje je odlično
 • jezik odlično prilagajam glede na situacijo in želeni učinek

C2 – RAVEN MOJSTRSTVA

 • moje znanje je na ravni izvirnega govorca
 • izražam se brezhibno 

Podrobnejši opis znanja angleščine po stopnjah

Angleščina A1 - preživetvena raven, 180 š. ur*
Angleščina A1.1 in Angleščina A1.2, dvakrat po 90 šol. ur

Začetni tečaj - osnove jezika za tiste, ki se niste še čisto nič učili angleško ali pa pred mnogimi leti in ste res pozabili že skoraj vse.

 • Sporazumete se v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot so spoznavanje, predstavitev sebe in drugih,
 • naročite hrano, opisujete kraje in osebe ter svoje navade,
 • na kratko pripovedujete o preteklih dogodkih, znate uporabljati osnovne čase in osnovne nepravilne glagole,
 • speljete preprostejše telefonske pogovore ...

Rezultat po A1: prebili ste led, spregovorili ste v tujem jeziku.

 

Angleščina A2 - vmesna raven, 90 š. ur*
 • Sporazumete se v vsakodnevnih situacijah,
 • opisujete videz oseb in svoje občutke ter želje,
 • predstaviti znate življenjsko zgodbo,
 • napišete kratka, preprosta obvestila in osebna pisma,
 • poznate strukture osnovnih preteklih, sedanjih in prihodnjih časov, uporabljate najpogostejše nepravilne glagole ...

Rezultat po A2: znajdete se v vsakodnevnih situacijah na osnovni ravni.

 

Angleščina B1 - sporazumevalni prag, 180 š. ur*

Angleščina B1. in Angleščina B1.2, dvakrat po 90 šol. ur, sta tečaja, na katerih skozi pogovor osvežite tudi nekatera slovnična poglavja.

 • Sporazumete se v večini situacij, kjer sogovornik govori razločno in uporablja standardni jezik,
 • tekoče govorite o znanih vsakodnevnih stvareh,
 • suvereno izražate svoje mnenje, napišete različna krajša e-sporočila, obvestila in pisma,
 • sposobni ste se tudi nepripravljeni vključiti v pogovor o splošnih temah.

Rezultat po B1: prestopili ste sporazumevalni prag in dosegli jezikovno avtonomijo.

 

Angleščina B2 - višja raven*

Angleščina B2.1 in Angleščina B2.2, dvakrat po 90 šol. ur

 • Vaše znanje jezika je zelo dobro in sposobni ste se tekoče in spontano izražati,
 • aktivno se vključite v razprave o številnih temah in argumentirano zagovarjate svoje stališče.

Po stopnji B2 priporočamo intenzivno pripravo na izpit FCE.

Rezultat po B2: naredili ste največji korak navzgor po jezikovni lestvici.

 

Angleščina C1 - raven učinkovitosti*

Angleščina C1.1. in Angleščina C1.2, dvakrat po 90 šol. ur

 • Izražate se tekoče in naravno, ne da bi pri tem preveč očitno iskali primerne izraze,
 • jezik uporabljate v družabne in profesionalne namene in ga suvereno prilagajate glede na želeni učinek.

Po stopnji C1 priporočamo intenzivno pripravo na izpit CAE.

Rezultat po C1: angleščino odlično obvladate.

 

Angleščina C2 - raven mojstrstva*
 • Govorite tekoče in znate natančno izraziti tudi majhne pomenske odtenke,
 • brez težav lahko sodelujete v vsakem pogovoru in razpravi,
 • če pri sporazumevanju naletite na kakšno težavo, jo spretno zaobidete tako, da sogovorniki tega niti ne opazijo.

Rezultat po C2: približali ste se nivoju naravnih govorcev.

*Pojasnilo: A1, A2, B1, B2, C1 in C2 so ravni znanja tujega jezika glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Šest jezikovnih ravni (A1 do C2) predstavlja uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji.

Svetovalni pogovor za pravi jezikovni tečaj

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Zato se hočemo z vami spoznati in vam strokovno svetovati, kako boste osvojili izbrani jezik. Dogovorimo se za svetovalni pogovor!

POKLIČITE 080 23 52 ali SE NAROČITE NA POSVET

 

 

Pošljite mi več informacij o jezikovnem tečaju

V Lingula, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše podatke skrbno varovali. Od prejemanja e-časopisa se lahko kadar koli odjavite z e-sporočilom na info@lingula.si.
Strinjam se z navedenimi pogoji. *
Mateja Stružnik, vodja izobraževanja
»Dobro izkoriščen čas ni nujno 'garanje' – naši trenerji poskrbijo tudi za zabavno in sproščeno vzdušje.«

Mateja Stružnik, vodja izobraževanja, mateja@lingula.si