Angleščina, kaj znate po posamezni stopnji?

Se najdete na jezikovni lestvici?

Vpogled v svoje znanje tujega jezika nam olajša osebno in karierno načrtovanje ter omogoči izbiro ustreznega tečaja. Kako dobro je vaše znanje angleščine? Se najdete na jezikovni lestvici?

 

A1 – PREŽIVETVENA RAVEN

 • sporazumevam se le v osnovnih vsakodnevnih situacijah
 • moje slušno in pisno razumevanje je zelo omejeno
 • uporabljam najosnovnejše slovnične strukture

A2 – VMESNA RAVEN

 • sporazumevam se v preprostih vsakodnevnih situacijah
 • moje slušno in pisno razumevanje ter izražanje je omejeno
 • uporabljam osnovne slovnične strukture

B1 – SPORAZUMEVALNI PRAG

 • samostojno se pogovorjam v večini situacij
 • moje slušno in pisno razumevanje je dobro
 • uporabljam najpomembnejše slovnične strukture

B2 – VIŠJA RAVEN

 • sporazumevam se tekoče in spontano 
 • moja komunikacija in argumentiranje sta suverena
 • uporabljam zahtevnejše slovnične strukture

C1 – RAVEN UČINKOVITOSTI

 • sporazumevam se tekoče in naravno v vseh splošnih in profesionalnih situacijah
 • pisno in ustno razumevanje in izražanje je odlično
 • jezik odlično prilagajam glede na situacijo in želeni učinek

C2 – RAVEN MOJSTRSTVA

 • moje znanje je na ravni izvirnega govorca
 • izražam se brezhibno 

Podrobnejši opis znanja angleščine po stopnjah

Angleščina A1 - preživetvena raven, 180 š. ur*
Angleščina A1.1 in Angleščina A1.2, dvakrat po 90 šol. ur

Začetni tečaj - osnove jezika za tiste, ki se niste še čisto nič učili angleško ali pa pred mnogimi leti in ste res pozabili že skoraj vse.

 • Sporazumete se v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot so spoznavanje, predstavitev sebe in drugih,
 • naročite hrano, opisujete kraje in osebe ter svoje navade,
 • na kratko pripovedujete o preteklih dogodkih, znate uporabljati osnovne čase in osnovne nepravilne glagole,
 • speljete preprostejše telefonske pogovore ...

Rezultat po A1: prebili ste led, spregovorili ste v tujem jeziku.

 

Angleščina A2 - vmesna raven, 90 š. ur*
 • Sporazumete se v vsakodnevnih situacijah,
 • opisujete videz oseb in svoje občutke ter želje,
 • predstaviti znate življenjsko zgodbo,
 • napišete kratka, preprosta obvestila in osebna pisma,
 • poznate strukture osnovnih preteklih, sedanjih in prihodnjih časov, uporabljate najpogostejše nepravilne glagole ...

Rezultat po A2: znajdete se v vsakodnevnih situacijah na osnovni ravni.

 

Angleščina B1 - sporazumevalni prag, 180 š. ur*

Angleščina B1, dvakrat po 90 šol. ur, je tečaj, na katerem skozi pogovor osvežite tudi nekatera slovnična poglavja.

 • Sporazumete se v večini situacij, kjer sogovornik govori razločno in uporablja standardni jezik,
 • tekoče govorite o znanih vsakodnevnih stvareh,
 • suvereno izražate svoje mnenje, napišete različna krajša e-sporočila, obvestila in pisma,
 • sposobni ste se tudi nepripravljeni vključiti v pogovor o splošnih temah.

Rezultat po B1: prestopili ste sporazumevalni prag in dosegli jezikovno avtonomijo.

 

Angleščina B2 - višja raven*

Angleščina B2.1 in Angleščina B2.2, dvakrat po 90 šol. ur

 • Vaše znanje jezika je zelo dobro in sposobni ste se tekoče in spontano izražati,
 • aktivno se vključite v razprave o številnih temah in argumentirano zagovarjate svoje stališče.

Po stopnji B2 priporočamo intenzivno pripravo na izpit FCE.

Rezultat po B2: naredili ste največji korak navzgor po jezikovni lestvici.

 

Angleščina C1 - raven učinkovitosti*

Angleščina C1.1. in Angleščina C1.2, dvakrat po 90 šol. ur

 • Izražate se tekoče in naravno, ne da bi pri tem preveč očitno iskali primerne izraze,
 • jezik uporabljate v družabne in profesionalne namene in ga suvereno prilagajate glede na želeni učinek.

Po stopnji C1 priporočamo intenzivno pripravo na izpit CAE.

Rezultat po C1: angleščino odlično obvladate.

 

Angleščina C2 - raven mojstrstva*
 • Govorite tekoče in znate natančno izraziti tudi majhne pomenske odtenke,
 • brez težav lahko sodelujete v vsakem pogovoru in razpravi,
 • če pri sporazumevanju naletite na kakšno težavo, jo spretno zaobidete tako, da sogovorniki tega niti ne opazijo.

Rezultat po C2: približali ste se nivoju naravnih govorcev.

*Pojasnilo: A1, A2, B1, B2, C1 in C2 so ravni znanja tujega jezika glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Šest jezikovnih ravni (A1 do C2) predstavlja uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji.

Svetovalni pogovor za pravi jezikovni tečaj

Če ste se tuji jezik že učili in bi radi svoje znanje osvežili ter se vključili na tečaj na najprimernejši ravni, se dogovorite se za svetovalni pogovor. Pogovorili se boste z učiteljico izbranega jezika, ki vam bo povedala, kje na jezikovni lestvici ste trenutno in vam svetovala najustreznejši program ter najhitrejšo pot do vašega zastavljenega cilja. Izpolnite kratek obrazec ali nas pokličite na 080 23 52. 

Zakaj samoocena ni primerna za uvrstitev na tečaj?

Pri samooceni lahko pride do odstopanj, saj se lahko nekdo oceni previsoko, kdo drug pa meni, da ima manj znanja kot v resnici. Zato se je bolje zanesti na uradna potrdila in certifikate o znanju jezika ali svetovalni pogovor.

Svetovalni pogovor v Linguli je brezplačen, uradno Lingulino potrdilo o znanju tujega jezika pa je plačljivo.

Pošljite mi več informacij o jezikovnem tečaju

V Lingula, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše podatke skrbno varovali. Od prejemanja e-časopisa se lahko kadar koli odjavite z e-sporočilom na info@lingula.si.
Strinjam se z navedenimi pogoji. *
Mateja Stružnik, vodja izobraževanja
»Dobro izkoriščen čas ni nujno 'garanje' – naši trenerji poskrbijo tudi za zabavno in sproščeno vzdušje.«

Mateja Stružnik, vodja izobraževanja, mateja@lingula.si