Nemščina, kaj znate po posamezni stopnji?

Se najdete na jezikovni lestvici?

Nemščina A1 - preživetvena raven*

Nemščina A1.1 in Nemščina A1.2, dvakrat po 90 šol. ur
Začetni tečaj - osnove jezika za tiste, ki se niste še čisto nič učili nemško ali pa pred mnogimi leti in ste res pozabili že skoraj vse.

 • sporazumete se v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot so spoznavanje, predstavitev sebe in drugih
 • naročite hrano, opisujete kraje in osebe ter svoje navade
 • na kratko pripovedujete o preteklih dogodkih, znate uporabljati osnovne čase in osnovne nepravilne glagole
 • speljete enostavnejše telefonske pogovore ...

Rezultat po A1: prebili ste led, spregovorili ste v tujem jeziku.

Nemščina A2 - vmesna raven*

Nemščina A2, 90 šol. ur

 • sporazumete se v vsakodnevnih situacijah
 • opisujete videz in občutke
 • predstaviti znate življenjsko zgodbo ali svoje želje
 • napišete kratka, preprosta obvestila in osebna pisma
 • poznate strukture osnovnih preteklih, sedanjih in prihodnjih časov, uporabljate najpogostejše nepravilne glagole

Rezultat po A2: znajdete se v  vsakodnevnih situacijah na osnovni ravni.

Nemščina B1 - sporazumevalni prag*

Nemščina B1.1 in Nemščina B1.2, dvakrat po 90 šol. ur

 • sporazumete se v večini situacij, kjer sogovornik govori razločno in uporablja standardni jezik
 • tekoče govorite o znanih vsakodnevnih stvareh
 • suvereno izražate svoje mnenje, napišete različna krajša e-sporočila, obvestila in pisma
 • sposobni ste se tudi nepripravljeni vključiti v pogovor o splošnih temah

Rezultat po B1: prestopili ste sporazumevalni prag in dosegli jezikovno avtonomijo.

Nemščina B2 - višja raven*

Nemščina B2.1 in Nemščina B2.2, dvakrat po 90 šol. ur

 • vaše znanje jezika je zelo dobro in sposobni ste se tekoče in spontano izražati
 • aktivno se vključite v razprave o številnih temah in argumentirano zagovarjate svoje stališče

Rezultat po B2: naredili ste največji korak navzgor po jezikovni lestvici. Po stopnji B2 greste lahko na intenzivno pripravo na izpit Goethe-Zertifikat B2.

Nemščina C1 - raven učinkovitosti*

Nemščina C1.1, Nemščina C1.2, dvakrat po 90 šol. ur

 • izražate se tekoče in naravno, ne da bi pri tem preveč očitno iskali primerne izraze
 • jezik uporabljate v družabne in profesionalne namene in ga suvereno prilagajate glede na želeni učinek

Rezultat po C1: nemščino odlično obvladate. Po stopnji C1 priporočamo intenzivno pripravo na izpit Goethe - Zertifikat C1.

Nemščina C2 - raven mojstrstva*

 • govorite tekoče in znate natančno izraziti tudi majhne pomenske odtenke
 • brez težav lahko sodelujete v vsakem pogovoru in razpravi
 • če pri sporazumevanju naletite na kakšno težavo, jo spretno zaobidete tako, da sogovorniki tega niti ne opazijo

Rezultat po C2: približali ste se nivoju naravnih govorcev.

*Pojasnilo: A1, A2, B1, B2, C1 in C2 so ravni znanja tujega jezika glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Šest jezikovnih ravni (A1 do C2) predstavlja uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji.

Pošljite mi več informacij o jezikovnem tečaju

V Lingula, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše podatke skrbno varovali. Od prejemanja e-časopisa se lahko kadar koli odjavite z e-sporočilom na info@lingula.si.
Strinjam se z navedenimi pogoji. *
Mateja Stružnik, vodja izobraževanja
»Dobro izkoriščen čas ni nujno 'garanje' – naši trenerji poskrbijo tudi za zabavno in sproščeno vzdušje.«

Mateja Stružnik, vodja izobraževanja, mateja@lingula.si