Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje

Slovenščina za tujce

Potrebujete nasvet pri izbiri tečaja? Pokličite nas na 080 23 52.

Se želite prepričati o učinkovitem učenju po govorni metodi? Prijavite se na brezplačni tečaj Ekspres. Prijava.

Tečaj slovenščine za tujce poteka po govorni metodi – ne začnemo s slovnico in pravili, ampak s pogovorom. 

 • Izbirate lahko med začetnimi in nadaljevalnimi tečaji, ki vas vodijo do izpitov iz slovenščine na različnih ravneh znanja.
 • Učenje slovenščine poteka ločeno v skupinah za Slovane in za Neslovane, kar vam omogoča lažje učenje in hitrejši napredek.

Zakaj tečaj slovenščine za tujce?

 • V Linguli prebudite govorca v sebi: Že od prve ure naprej vas spodbujamo h govorjenju, zato hitro napredujete.
 • Interaktivno – več idej za govor: Z interaktivnimi vsebinami na velikih zaslonih dobite več idej za govor, zato lažje spregovorite.
 • Izkušeni učitelji znajo motivirati: Lingulini učitelji vas znajo motivirati, da radi obiskujete svoj tečaj.
 • Besede se učimo v stavkih: Z učenjem v stavku si besede lažje zapomnite in jih znate tudi pravilno uporabiti. 
 • Vedno na tekočem z e-Lingulo: Če ste kdaj odsotni, lahko v e-dnevniku preverite snov. Dostopate lahko tudi do vaj za šest jezikov.

Programi

1. Slovenščina za začetnike

Tečaj slovenščina za začetnike je prava izbira, če se slovensko še niste učili oziroma znate le nekaj besed. Tečaj začetne slovenščine zajema najpogostejše teme iz vsakodnevnega življenja. Na osnovni ravni A1 usvojite temelje jezika.

Rezultat: prebili boste led, spregovorili boste v slovenščini. 

Ob zaključku začetnega tečaja slovenščine boste sposobni opraviti preproste nakupe, povedati dan, uro, datum, nekaj o kraju, kjer živite, pripovedovati o sebi ter ljudeh, ki jih poznate in po omenjenih podatkih tudi povprašati. Znali se boste zahvaliti, opravičiti, opisati preprostejše situacije, izpolniti obrazce z osebnimi podatki ter napisati krajša in preprostejša sporočila.

2. Nadaljevalni tečaji slovenščine 

Tečaji so zasnovan tako, da udeleženci pod vodstvom izkušenih učiteljev v čim krajšem času izboljšate svoje znanje slovenščine.

Nadaljevalni tečaji slovenščine vas vodijo do izpita iz slovenščine na osnovni ravni (A2–B1), ki ga potrebujete za pridobitev slovenskega državljanstva, ali do izpita na višji ravni (B2) oziroma do izpita na ravni odličnosti (C1).

V živo ali na daljavo

Izberite učenje slovenščine, ki vam najbolj ustreza:

 • v živo, iz oči v oči, v sodobnih učilnicah,
 • na daljavo.

Učitelji, ki znajo motivirati

Učenje slovenščine je podobno obiskovanju fitnesa: odličen rezultat ni odvisen le od tečajnikov, zanj je v veliki meri odgovoren tudi jezikovni trener – vaš učitelj.

Če je zadovoljen že samo zato, ker so tečajniki prišli na tečaj, bo njihov napredek pičel. Za učinkovit napredek vas mora znati tudi navdušiti, vedeti, kaj je treba utrjevati in kdaj potrebujete dodatno spodbudo. Le tako se slovenščine učite hitro in tudi sami opazite, da vloženi trud prinaša pričakovani rezultat.

Zaključek tečaja

 • Pika na i sta ustni in pisni test,
 • ob zaključku prejmete potrdilo,
 • po ustrezni stopnji lahko opravite katerega od izpitov za slovenščino.

Pogosta vprašanja

1. Kje potekajo tečaji?

Lingula je doma v ljubljanskem BTC. Brezplačna parkirišča so v neposredni bližini šole.

Jezikovni tečaji potekajo v prijetnih, klimatiziranih in tehnološko najsodobneje urejenih učilnicah ali na daljavo v udobju vašega doma oz. podjetja. 

2. Kako dolgo traja tečaj in kdaj poteka?
 • Tečaji potekajo enkrat tedensko po 3 šol. ure, skupno 45 šol. ur ali dvakrat tedensko po 2 šol. uri, skupno 60 šol. ur, ki se izvedejo v 4 mesecih. 
3. Kdaj se začenjajo tečaji in do kdaj trajajo?
 • Spomladanski tečaji se začnejo zadnji teden februarja oz. prvi teden marca in trajajo do konca junija.
 • Jesenski tečaji se začnejo zadnji teden septembra oz. prvi teden oktobra in se zaključijo konec januarja.
 • V skupino se lahko vključite tudi po začetku tečaja. Zamujeno snov, ki jo je skupina predelala, nadoknadite z individualnim učenjem. Če na umestitvenem pogovoru ocenimo, da individualnih ur za zamujene ure ne potrebujete, vam šolnino sorazmerno znižamo.
 • Poletni tečaji: intenzivni začetni tečaj traja en mesec, nadaljevalni tečaj pa 14 dni.
4. Poteka tečaj v živo ali na daljavo?
 • Tečaji potekajo v živo v prostorih Lingule v BTC Ljubljana ali na daljavo prek MS Teams.

 • Nekateri skupinski tečaji so izvedeni hibridno – del skupine je navzoč v živo v učilnici, del pa na daljavo, kar omogoča sodobna opremljenost razredov z zasloni, kamerami in zvočniki. Tečajniki na daljavo vidijo in slišijo učiteljico ter sotečajnike, ki so na tečaju v živo, sodelujejo v pogovoru in spremljajo vso vsebino na interaktivnem zaslonu, tečajniki v živo pa vidijo svoje oddaljene sošolce na zaslonu.

5. Kako se še pred vpisom lahko prepričam o kakovosti tečaja?

Sami najlažje preizkusite način učenja na brezplačnem dvournem tečaju Ekspres, ki poteka v februarju, juniju in septembru. Več informacij lahko preberete tu.

6. Kako velike so skupine?

Tečaj najpogosteje poteka v skupini s 6 do 8 tečajniki, kar omogoča veliko pogovora. Če želite večjo intenzivnost dela in vam prilagojen urnik tečaja, izberite tečaj v mini skupini s tremi do petimi tečajniki, v dvoje ali individualno.

7. Imam kakšen popust, če prijavim več družinskih članov?

Ob prijavi več družinskih članov v istem obdobju ima drugi član 5-% popust. Če se vi hkrati prijavite na dva tečaja, imate pri drugem tečaju prav tako 5-% popust. Kodo za popust dobite po izpolnjeni prvi prijavnici.

8. Imajo študentje oz. upokojenci posebne ugodnosti?
 • Študentje do 26. leta starosti lahko ob predložitvi veljavnega potrdila za tekoče šolsko leto uveljavljajo 15-% popust za tečaj v skupini. Potrdilo pošljete na e-naslov info@lingula.si, po prejemu potrdila vam bomo poslali kodo za popust.
 • Upokojenci lahko uveljavljajo 15-% popust. Pred prijavo in plačilom pošljite kopijo upokojenske izkaznice na e-naslov info@lingula.si, po prejemu potrdila vam bomo poslali kodo za popust.
9. Ali je možno plačilo na obroke?
 • Šolnino lahko poravnate s kreditno kartico Visa, MasterCard ali Diners in si plačilo razdelite na različno število obrokov. Število obrokov (od 2 do 12) in znesek obroka sta v okviru prostega limita na obstoječi kartici.
 • Lahko izberete tudi obročno plačilo s položnico, ki velja izključno za 30- do 90-urne tečaje v skupini. Znesek nakupa se razdeli na 4 enakovredne obroke, prvega plačate ob prijavi, preostale 3 pa v treh zaporednih mesečnih obrokih glede na datume zapadlosti, navedene na računu. Račun s specifikacijo za obročno plačilo prejmete v roku 3 dni po nakupu. Stroški odobritve obročnega nakupa s položnico znašajo 24,00 EUR (za 4 obroke).
10. Ali lahko tečaj prekinem?

Tečaj lahko prekinete le v primeru bolezni nad 30 dni ob predložitvi ustreznih dokazil. Glede izpisa veljajo pravila, navedena v vpisnih pogojih.

»Z vpisom na tečaj se Tečajnik obveže plačati celotno šolnino, razen če Izvajalca pravočasno obvesti o nastanku utemeljenega razloga, zaradi katerega ne more več obiskovati tečaja. Ob odpovedi zaradi utemeljenega razloga se tečajniku obračunajo manipulativni stroški v znesku 50,00 EUR in sorazmerno plačilo za število ur, izvedenih do konca tekočega meseca, v katerem je Lingula prejela vlogo za prekinitev tečaja. Šolnina, vplačana do prekinitve, se ne vrača. Če tečajnik preneha z obiskovanjem skupinskega tečaja in o tem Izvajalca predhodno ne obvesti oz. razlog odpovedi ni daljša bolezen (z dokazili), se šteje, da je storitev opravljena, kot je bilo dogovorjeno, Tečajnik pa je dolžen poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve.«

Izpiti iz slovenskega jezika

Tečaji vas vodijo do izpitov iz znanja slovenščine. Z opravljenim izpitom pridobite javno veljavno listino o znanju slovenščine kot drugega/tujega jezika, kar je pogoj na primer za pridobitev slovenskega državljanstva ali delovnega dovoljenja oziroma za vpis na katero od slovenskih univerz ali visokih šol.

Izpite lahko opravljate na različnih ravneh: 

 • Vstopna raven (A1): Izpit A1 na vstopni ravni morajo na primer opraviti državljani tretjih držav (ZDA, Kanada, Avstralija, Rusija, Kitajska, Indija in mnoge druge), ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih pri slovenskem Zavodu za zaposlovanje.
 • Osnovna raven (A2–B1): Z opravljenim izpitom na osnovni ravni A2–B1 lahko zaprosite za pridobitev slovenskega državljanstva ali dovoljenja za stalno prebivanje.
 • Višja raven (B2): Z izpitom B2 dokažete, da se lahko pogovarjate in pišete o različnih temah, znate tvoriti jasno, poglobljeno besedilo in natančno razložiti svoje stališče in se pravilno izražate; napake, ki jih delate, ne povzročajo nesporazumov.
 • Raven odličnosti (C1–C2 po CEFR): Z uspešno opravljenim izpitom na ravni C1 dokažete, da ste pri sporazumevanju učinkoviti in prepričljivi v večini sporazumevalnih položajev, da govorite naravno in tekoče ter se govorno in pisno pravilno izražate.
★★★★★

Lingula je dobra šola

Moja izkušnja z Lingulo: super program in vadbe ter organizacija, hiter napredek in komunikativne učiteljice. Priporočam učenje slovenščine v Linguli.

Priska Lukin  Image
Priska Lukin
🔥 Zelo priljubljeno
od 317,73

Slovenščina za tujce

Starost tečajnikov
odrasli, 16 +
Lokacija tečaja
Lingula, BTC Ljubljana ali na daljavo
Trajanje tečaja
4 mesece, od konca septembra do konca januarja
Omejeno število mest v skupini
maksimalno 8 tečajnikov
Prijava na tečaj

Pomembno: Zaradi povezave z e-učilnico, mora imeti vsak udeleženec svoj e-naslov (en e-naslov = en tečajnik). Če prijavljate več družinskih članov, šele po zaključku prvega nakupa opravite naslednjega.

Izkoristite 8 % popust za zgodnji vpis
Ker se splača in rezervirate svoj tečaj pravočasno.