Ligula
Skoči na vsebino

Izpiti iz angleščine

Lingula, ta jezična šola | Tečaji angleščine

Mednarodni izpiti iz angleščine, kot so IELTS, TOEFL, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, BEC, odpirajo vrata za vpis na različne univerze v angleško govorečih deželah ter povečujejo vaše možnosti pri iskanju zaposlitve.

Ti izpiti ocenjujejo štiri ključne jezikovne spretnosti: branje, poslušanje, pisanje in govorjenje. Izpiti potekajo mesečno ali trikrat letno.

Intenzivni pripravljalni tečaji

Z intenzivnimi pripravljalnimi tečaji vas temeljito pripravimo na izpite iz angleščine. Na pripravljalnem tečaju boste podrobno spoznali vsebino izpita in utrdili svoje znanje na področju govora, razumevanja, branja in pisanja.

Priprava na izpit je ciljno usmerjen program:

 • izpilite tehnike reševanja nalog, potrebne za uspešno opravljanje mednarodnega izpita,
 • pisne vaje rešujete doma,
 • na tečaju pa se posvetimo poglavjem, ki vam delajo težave, in ustni komunikaciji

Tečaj poteka individualno ali v skupini.

Strokovno individualno svetovanje za pravi izpit

Če ste v dilemi, kateri izpit izbrati in ne veste, kako dobro je vaše znanje, se odločite za individualno svetovanje izkušene profesorice angleščine. Svetovanje traja približno 100 minut in zajema:

Pisno in slušno preverjanje znanja angleščine (70 minut):

 • slovnični test, ki preverja besedišče, slovnične strukture,
 • pisni test, ki preverja sposobnost pisnega izražanja,
 • slušni test, ki preverja slušno razumevanje

Osebno svetovanje izkušenega učitelja:

 • 20-minutni pogovor o različnih temah,
 • svetovanje glede priprave na izpit in izbire gradiva,
 • časovni in programski načrt za uspešno opravljen izpit.

Lingulina profesorica vam bo odkrito svetovala, ali potrebujete pripravo na izpit v Linguli ali pa se na izpit lahko pripravite kar sami. 

Kateri izpit izbrati?

Izbira izpita je odvisna od tega, kako hitro potrebujete mednarodni certifikat in kakšne so zahteve glede znanja. Najpogostejši izpiti so:

 • IELTS – International English Language Testing System

Raven: Izpit IELTS preverja sposobnost študija v angleškem jeziku. Izpit IELTS je pogoj za pridobitev vize za bivanje v Avstraliji, Novi Zelandiji in Kanadi ter za pridobitev vize za študij v Avstraliji.

Veljavnost:  dve leti

Izpitni roki: vsak mesec (razen avgusta).

Academic ali General Training

 • Modul Academic Training preverja znanje angleščine, potrebno za dodiplomski oziroma podiplomski študij ali dodatno izobraževanje v angleško govorečih državah.
 • Modul General Training preverja znanje angleščine za uporabo na delu ali v vsakdanjem življenju. Namenjen je ljudem, ki se želijo odseliti v Avstralijo, Kanado, Novo Zelandijo ali Združeno kraljestvo.

Nasvet: preverite, kakšna je zahtevana ocena

Svetujemo vam, da se pred opravljanjem izpita pozanimate o zahtevani oceni, kajti posamezna izobraževalna ustanova oz. država zahteva različne ocene (Band Scores). Če ta podatek poznate že pred strokovnim svetovanjem za pravi izpit iz angleščine, vam bomo lahko povedali, koliko ur učenja potrebujete, da bi dosegli zahtevano število točk.

Lestvica IELTS obsega ocene od 1 do 9

 • Ocena 9: Govorite tekoče in znate natančno izraziti tudi majhne pomenske odtenke, brez težav lahko sodelujete v vsakem pogovoru in razpravi.
 • Ocena 8: Izražate se tekoče in naravno, ne da bi pri tem preveč očitno iskali primerne izraze, redko se pojavijo manjše spregledljive napake, jezik uporabljate v družabne in profesionalne namene in ga suvereno prilagajate glede na želeni učinek.
 • Ocena 7: Sposobni ste se tekoče in spontano izražati, občasno še delate napake. Aktivno se vključite v razpravo o različnih temah in argumentirano zagovarjate svoje stališče.
 • Ocena 6: Vaše znanje jezika je dobro kljub občasnim napakam in neprimerni rabi. Tekoče govorite o znanih vsakodnevnih stvareh.
 • Ocena 5: Znate se sporazumevati v enostavnih in znanih vsakodnevnih situacijah. Delate več napak.
 • Ocena 4: Poznate osnovne strukture za vsakdanjo rabo v znanih situacijah. Imate veliko težav z razumevanjem in zahtevnejšimi temami.
 • Ocena 3: Razumete in sporazumevate se le v zelo splošnih in znanih situacijah, in to z večjimi prekinitvami.
 • Ocena 2: Izražate se zgolj z besedami in ne uporabljate celih struktur. Razumete zelo enostavne fraze.
 • Ocena 1: Poznate le nekaj besed in se težko izražate.
 • TOEFL

Raven: Izpit TOEFL preverja znanje angleščine, potrebno za dodiplomski oziroma podiplomski študij ali dodatno izobraževanje v angleško govorečih državah.

Veljavnost: dve leti

Izpitni roki: štirikrat mesečno.

Preverite, kakšna je zahtevana ocena: Svetujemo vam, da se pred opravljanjem izpita pozanimate o zahtevani oceni, kajti posamezna izobraževalna ustanova oz. država zahteva različne ocene (Band Scores). Če ta podatek poznate že pred strokovnim svetovanjem za pravi izpit iz angleščine, vam bomo lahko povedali, koliko ur učenja potrebujete, da bi dosegli zahtevano število točk.

 • Izpiti univerze v Cambridgeu

Izbirate lahko med izpiti, ki potekajo na različnih ravneh znanja - od B1 pod CEFR do C2 za splošni ali poslovni jezik (izpiti BEC):  

Raven: B1 po CEFR

Potrebno znanje: preverja jezikovne spretnosti, ki jih kandidati običajno dosežejo po približno 380 urah učenja v skupini. 

Raven: B2 po CEFR

Potrebno znanje: precej tekoče in spontano obvladovanje angleškega jezika v vsakdanji rabi in srednje zahtevni poslovni komunikaciji,

Veljavnost: izpit B2 First ima neomejeno veljavnost in je najbolj priljubljeni angleški izpit v svetu,

 

Raven: C1 po CEFR

Potrebno znanje: tekoč govor in sposobnost prilagajanja različnim jezikovnim situacijam.

Priložnosti: C1 Advanced je prava izbira, če vas zanimata študij ali delo v tujini. Priznava ga večina angleških ter ameriških univerz in podjetij po svetu.

Veljavnost: ima neomejeno veljavnost.

Certifikat stopnje C1 Advanced dokazuje, da:

 • zmorete spremljati študij na univerzitetnem nivoju,
 • zmorete uspešno komunicirati na vodstveni in profesionalni ravni,
 • zmorete samozavestno sodelovati na delovnih sestankih ali študijskih vajah in seminarjih,
 • se zmorete izražati zelo tekoče.

Raven: C2 po CEFR, najvišji Cambridge certifikat

Potrebno znanje: znanje, ki ga zahteva, je zelo podobno znanju rojenih govorcev angleščine.

Veljavnost: neomejena

BEC (Business English Certificate) je kratica za tri izpite poslovne angleščine Univerze v Cambridgeu. Z izpiti BEC se preverja znanje angleščine, ki se uporablja v poslovnem svetu. Izpiti BEC potekajo na treh zahtevnostnih ravneh

B1 Business Preliminary  je osnovni izpit iz poslovne angleščine, s katerim dokažete, da znate komunicirati v angleščini v vsakdanjih poslovnih situacijah (kratki telefonski pogovori, naročanje in odgovarjanje na splošne poizvedbe, kratka poslovna pisma ali e-sporočila).

B2 Business Vantage  je najbolj priljubljen med vsemi izpiti iz poslovne angleščine. Namenjen je vsem, ki aktivno obvladate srednje zahtevno poslovno komunikacijo v angleščini. Zahtevnostna raven je ista kot pri izpitu B2 First (FCE). Razlika je v tematiki: izpit BEC se osredotoča na poslovno angleščino.

Angleščina – C1 Business Higher  je namenjen je vsem, ki želite aktivno obvladati angleški jezik v zahtevnejši poslovni komunikaciji. Zahtevnostna raven je ista kot pri izpitu CAE, vendar se osredotoča na poslovno angleščino.

Pogosta vprašanja 

Odgovor je odvisen od tega, kdaj oziroma kako hitro potrebujete potrdilo, za kakšen namen, ali je mogoče zahtevano določeno potrdilo, koliko znate angleško … Zato se dobro pozanimajte, kaj morate predložiti.

Univerze v ZDA zahtevajo ob prijavi na dodiplomski ali podiplomski študij certifikat o znanju angleščine, in sicer TOEFL ali IELTS. Na spletni strani svoje univerze preverite, ali sta sprejemljiva oba izpita ali pa univerza zahteva le enega od njiju in koliko točk morate doseči.

Nekatere evropske univerze kot dokazilo o znanju jezika zahtevajo certifikat IELTS ali TOEFL. Večina univerz in drugih visokošolskih ustanov v Veliki Britaniji kot zadosten dokaz znanja angleščine za študij priznava uspešno opravljen izpit CAE.

Izpite Univerze v Cambridgeu (A2 KEY, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, izpiti BEC) lahko opravljate trikrat letno, in sicer februarja, junija in oktobra.

Za izpit IELTS je razpisanih kar 11 rokov čez vse leto. Rok prijave je najmanj mesec dni pred izpitom. 

 • Na Filozofski fakulteti roki za opravljanje izpita niso predpisani. Kandidat se z izpraševalcem za posamezni tuji jezik dogovori za individualni rok.

Pri izpitih IELTS in TOEFL vam svetujemo, da se pred opravljanjem preizkusa pozanimate o zahtevani oceni, kajti posamezne izobraževalne ustanove oz. države zahtevajo različne ocene (Band Scores).

Tudi pri izpitih A2 KEY, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency in izpitih BEC morate natančno poznati svoje znanje, da veste, kateri izpit boste ob dobri pripravi uspešno opravili. Priporočamo, da se dogovorite za strokovno svetovanje.

Kandidati, ki potrebujejo mednarodni certifikat, nas pogosto sprašujejo, kakšna je razlika med izpiti B2 First, C1 Advanced in C2 Proficiency in kaj pomeni Lingulino potrdilo o znanju angleščine.

5/5

S svojo strokovnostjo ste me prijetno presenetili

Učiteljica Petra je v meni je vzbudila dodatno samozavest, kar je pri učenju jezika precej pomembno. Žal so mi v gimnaziji angleščino preprosto ‘zagabili’, od takrat naprej sem imel odpor do jezika in skoraj nič samozavesti. Po pogovoru je učiteljica ugotovila, da moje znanje le ni tako slabo, kot sem mislil, s preprostimi besedami mi je dejala: ‘Are you always so hard on yourself, Blaž?’ in to mi je dalo misliti. Zahvalil bi se ji, ker mi je z nekaj preprostimi besedami dala vedeti, da sem očitno le dober, to pa je vame vlilo ogromno mero motivacije, ki sem jo več kot očitno potreboval. Danes sem dobil rezultate izpita IELTS in sem z njimi izjemno zadovoljen. Hvala!

Blaž Oder