Slovenščina, izpiti

Mednarodni izpit je odličen cilj in motivator.

Z opravljenim izpitom pridobite javno veljavno listino o znanju slovenščine kot drugega/tujega jezika, kar je pogoj za npr. pridobitev slovenskega državljanstva ali delovnega dovoljenja oziroma za vpis na katero od slovenskih univerz ali visokih šol. Na izpitih se preverjajo vse štiri jezikovne spretnosti: bralna, slušna, pisna in govorna. Izpiti potekajo štirikrat letno.

V Linguli izpitov iz slovenščine ne izvajamo, vas pa nanje dobro pripravimo

Izpit iz slovenskega jezika lahko opravljate na treh ravneh:

  • osnovni - raven B1: za pridobitev slovenskega državljanstva
  • srednji – raven B2: za sklenitev delovnega razmerja ali za vpis na katero od slovenskih univerz ali visokih šol
  • visoki – raven C1: za sklenitev delovnega razmerja za poklice, ki zahtevajo visoko izobrazbo

Pogovor z učiteljem in uvrstitveni test

Pred odločitvijo za izpit iz slovenščine opravite uvrstitveni test in svetovalni pogovor v slovenščini. Po svetovalnem pogovoru vam svetujemo najhitrejšo pot do izbranega izpita. Včasih je za uresničitev zastavljenega cilja potrebnih več tečajev, včasih pa lahko želeni izpit opravljate takoj – morda celo brez pripravljalnega tečaja.

Čas je za akcijo - dogovorite se za svetovalni pogovor

Izpolnite kratek obrazec ali nas pokličite na 080 23 52.

Dogovorili se bomo za brezplačen svetovalni pogovor v Linguli in skupaj izbrali najustreznejši program ter urnik vašega jezikovnega tečaja.

Pošljite mi več informacij o jezikovnem tečaju

V Lingula, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše podatke skrbno varovali. Od prejemanja e-časopisa se lahko kadar koli odjavite z e-sporočilom na info@lingula.si.
Strinjam se z navedenimi pogoji. *
Mateja Stružnik, vodja izobraževanja
»Dobro izkoriščen čas ni nujno 'garanje' – naši trenerji poskrbijo tudi za zabavno in sproščeno vzdušje.«

Mateja Stružnik, vodja izobraževanja, mateja@lingula.si