Slovenščina, izpiti

karikatura v tarčo

Z opravljenim izpitom pridobite javno veljavno listino o znanju slovenščine kot drugega/tujega jezika, kar je pogoj za npr. pridobitev slovenskega državljanstva ali delovnega dovoljenja oziroma za vpis na katero od slovenskih univerz ali visokih šol. Na izpitih se preverjajo vse štiri jezikovne spretnosti: bralna, slušna, pisna in govorna. Izpiti potekajo štirikrat letno.

V Linguli izpitov iz slovenščine ne izvajamo, vas pa nanje dobro pripravimo

Izpit iz slovenskega jezika lahko opravljate na treh ravneh:

  • osnovni - raven B1: za pridobitev slovenskega državljanstva
  • srednji – raven B2: za sklenitev delovnega razmerja ali za vpis na katero od slovenskih univerz ali visokih šol
  • visoki – raven C1: za sklenitev delovnega razmerja za poklice, ki zahtevajo visoko izobrazbo

Več o izpitih na straneh Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik.

Brezplačen svetovalni pogovor in uvrstitveni test

Pred odločitvijo za izpit iz slovenščine opravite uvrstitveni test in svetovalni pogovor v slovenščini. Po svetovalnem pogovoru vam svetujemo najhitrejšo pot do izbranega izpita. Včasih je za uresničitev zastavljenega cilja potrebnih več tečajev, včasih pa lahko želeni izpit opravljate takoj – morda celo brez pripravljalnega tečaja.

Kdaj pridete na pogovor?

Če ne veste, kateri način vadbe in na kateri stopnji zahtevnosti bi bil za vas najprimernejši, nas pokličite na 01 541 00 33 ali pa nam pišite na info@lingula.si. Dogovorili se bomo za svetovalni pogovor in skupaj izbrali najustreznejši program ter urnik tečaja.

Pošljite mi več informacij o jezikovnem tečaju

V Lingula, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše podatke skrbno varovali. Od prejemanja e-časopisa se lahko kadar koli odjavite z e-sporočilom na info@lingula.si.
Strinjam se z navedenimi pogoji. *
Mateja Stružnik, vodja izobraževanja
»Dobro izkoriščen čas ni nujno 'garanje' – naši trenerji poskrbijo tudi za zabavno in sproščeno vzdušje.«

Mateja Stružnik, vodja izobraževanja, mateja@lingula.si