Ligula
Skoči na vsebino
Lokacija strani: DomovMednarodni izpiti in certifikati iz tujih jezikovPriprava na izpit iz slovenščine

Priprava na izpit iz slovenščine

Lingula, ta jezična šola | Tečaji slovenščine

Priprava na izpit iz slovenščine je intenziven tečaj, ki poteka na različnih ravneh znanja. Z opravljenim izpitom pridobite javno veljavno listino o znanju slovenščine kot drugega/tujega jezika, kar je pogoj za npr. pridobitev slovenskega državljanstva ali delovnega dovoljenja oziroma za vpis na katero od slovenskih univerz ali visokih šol. 

Na izpitih se preverjajo vse štiri jezikovne spretnosti: bralna, slušna, pisna in govorna. Izpiti potekajo štirikrat letno. V Linguli izpitov iz slovenščine ne izvajamo, vas pa nanje dobro pripravimo

Izpit iz slovenskega jezika lahko opravljate na treh ravneh

  • Osnovna raven (raven B1): za pridobitev slovenskega državljanstva.
  • Srednja raven (raven B2): za sklenitev delovnega razmerja ali za vpis na katero od slovenskih univerz ali visokih šol.
  • Visoka raven (raven C1): za sklenitev delovnega razmerja za poklice, ki zahtevajo visoko izobrazbo.

Umestitveni pogovor 

Pred odločitvijo za izpit iz slovenščine predlagamo umestitveni pogovor z učiteljico v slovenščini. Po svetovalnem pogovoru vam svetujemo najhitrejšo pot do izbranega izpita. Včasih je za uresničitev zastavljenega cilja potrebnih več tečajev, včasih pa lahko želeni izpit opravljate takoj – morda celo brez pripravljalnega tečaja.

Osebni pogovor z našim učiteljem

BREZPLAČEN umestitveni pogovor pri nas ali on-line.

Najhitrejša pot do idealnega tečaja je sproščen pogovor z učiteljem, ki vam bo po razgovoru v izbranem jeziku strokovno svetoval primerno zahteven tečaj za vas.

Se vas že veselimo!

Lingula, ta jezična šola | Osebni pogovor z našim učiteljem

Powered by
MENU