Ligula
Skoči na vsebino

Priprava na izpit iz slovenščine

Lingula, ta jezična šola | Tečaji slovenščine

Nameravate živeti in delati v Sloveniji ter potrebujete izpit iz znanja slovenščine? Potem vam bo zagotovo prišla prav dobra priprava na zahtevani izpit.

Izpit iz slovenščine je sestavljen iz štirih delov:

 • preverjanja bralnega in slušnega razumevanja,
 • pisnega sporočanja in govorjenja

Izpit iz slovenščine opravljate na štirih ravneh.

Vstopna raven (A1)

Državljanom tretjih držav ta izpit daje možnost aktivnega vstopa na trg dela (tudi prek Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje). Za državljane Evropske unije sicer ni obvezen, a opravljen izpit prav tako omogoča status aktivnega iskalca zaposlitve.

Z opravljenim izpitom na vstopni ravni dokažete, da:

 • ste se sposobni zelo preprosto sporazumevati v vsakdanjih, predvidljivih situacijah,
 • razumete zelo kratka besedila o znanih temah,
 • znate tvoriti preprosta pisna in govorna besedila o znanih temah.

Osnovna raven (A2—B1)

Z opravljenim izpitom na osnovni ravni dokažete, da:

 • ste se sposobni v veliki meri sporazumevati v vsakdanjih, predvidljivih situacijah,
 • razumete ključne informacije v preprostejših besedilih,
 • se lahko nemoteno sporazumevate, četudi s preprostejšim izražanjem.

Višja raven (B2) 

Z opravljenim izpitom na višji ravni dokažete, da:

 • se samostojno sporazumevate v večini situacij,
 • razumete ključne informacije v daljših, a še vedno splošnih besedilih,
 • se lahko pogovarjate in pišete o različnih temah ter se pri tem pravilno izražate.

Raven odličnosti (C1—C2 po CEFR)

Z opravljenim izpitom na ravni odličnosti dokažete, da:

 • ste učinkoviti in se pravilno izražate v večini zahtevnejših situacij,
 • razumete daljša, kompleksna besedila in znate povzeti njihove glavne ideje,
 • govorite tekoče.

Umestitveni pogovor 

Pred odločitvijo za izpit iz slovenščine predlagamo umestitveni pogovor z učiteljico v slovenščini.