Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje

Nemščina, priprava na mednarodni izpit

Lingula, ta jezična šola | Tečaji nemščine

Priprava na izpit iz nemščine je intenzivna jezikovna vadba, namenjena že dobro natreniranim posameznikom. Podrobno spoznate vsebino izpita in utrdite svoje znanje na področju govora, razumevanja, branja in pisanja. Na tečaju »izpilite« tehnike reševanja nalog, potrebne za uspešno opravljanje mednarodnega izpita. Pisne vaje rešujete doma, na tečaju pa se posvetimo poglavjem, ki vam delajo težave in ustni komunikaciji

Najpogostejši izpiti iz nemščine

Najpogostejša izpita iz nemščine, za katera se odločajo naši tečajniki, sta  Goethe–Zertifikat B2 in Goethe–Zertifikat C1 Priprave nanju so intenzivne, uspeh na izpitu pa odličen in smo nanj zelo ponosni. 

Izpit Goethe -Zertifikat B1

Znanje: Z uspešno opravljenim izpitom ZD – Zertifikat Deutsch kandidati izkazujejo solidno znanje nemškega jezika. Sporazumevajo se spontano in tekoče, na svojem strokovnem področju razumejo tudi strokovne razprave, sposobni so se jasno in podrobno izražati o različnih temah.Izpit ZD – Zertifikat Deutsch se upošteva kot dokaz znanja nemščine pri vlogi za državljanstvo Republike Nemčije ali pri iskanju zaposlitve pri nemških delodajalcih.

Goethe–Zertifikat B2

Znanje: Goethe - Zertifikat B2 je izpit na višji ravni znanja, ki ga pričakujejo nemški delodajalci. Z uspešno opravljenim izpitom kandidati dokažejo, da razumejo kompleksnejša splošna in strokovna besedila. Sporazumevajo se spontano in tekoče, brez večjega napora o širokem spektru tem. Na svojem strokovnem področju razumejo zahtevnejše strokovne razprave.

Število ur: večina udeležencev tečajev v Linguli izpit lahko opravlja po zaključeni B2 ravni splošne nemščine (po približno 600 do 700 urah učenja). Pred izpitom priporočamo intenziven pripravljalni tečaj, na katerem se seznanijo z izpitnimi tehnikami

Termini: v februarju, juniju in decembru.

Goethe–Zertifikat C1

Znanje:  S certifikatom C1 dokazujete visok nivo znanja nemščine. Izpit je priznan je kot dokaz ob vpisu na nekatere nemške visoke strokovne šole in univerze.

Večina udeležencev tečajev v Linguli lahko izpit opravlja po zaključeni C1 ravni splošne nemščine.  Pred izpitom priporočamo intenziven pripravljalni trening.

Termini:  v februarju, juniju in decembru.

Goethe-Zertifikat C2

Raven: Izpit Großes Deutsches Sprachdiplom je na zelo visokem jezikovnem nivoju in predstavlja  najvišjo stopnjo (C2) po skupnem evropskem jezikovnem okvirju. Z izpitom Goethe-Zertifikat C2 dokazujete, da brez težav razumete vse, kar v nemščini preberete ali slišite in se tekoče in spontano ustno izražate na ravni izvirnega govorca.

Termini: v februarju, juniju in decembru.

ZDfB - izpit iz poslovne nemščine ZDfB 

Izpit Zertifikat Deutsch für den Beruf je namenjen vsem, ki želite aktivno obvladati srednje zahtevno poslovno komunikacijo v nemščini in se znate pisno in ustno primerno sporazumevati ter ustrezno odzvati v poslovnem vsakdanjiku.

Večina udeležencev tečajev v Linguli lahko izpit opravlja po B2 stopnji splošnega ali poslovnega jezika in po intenzivnem pripravljalnem tečaju.

Nemščina, priprava na izpit PWD 

Uspešno opravljen izpit PWD Prüfung Wirtschaftsdeutsch International dokazuje, da se lahko uspešno ustno in pisno sporazumevate v poslovnih situacijah na višjem nivoju.

Z Lingulo do uspeha na izpitu

V zadnjih osmih letih so izpit uspešno opravili prav vsi nanj prijavljeni Lingulini tečajniki. Odlična učiteljica Sabina, ki najpogoste vodi pripravo na mednarodne izpite iz nemščine, svoje tečajnike vztrajno spodbuja k vajam in jezikovnemu treningu. Tečajniki ji ljubkovalno pravijo Frau Ordnung und Disciplin.

Urnik & Prijava na tečaj

Lingula, ta jezična šola | Sabina Zavrl
Lingula, ta jezična šola | Zvezdice mnenja

Priprava na izpit iz nemščine je intenzivna jezikovna vadba, namenjena že dobro natreniranim posameznikom. Podrobno spoznate vsebino izpita in utrdite svoje znanje na področju govora, razumevanja, branja in pisanja.

V Linguli mi je bilo zelo prijetno in všeč so mi tako pristop kot predavatelji. Celotno mnenje.
— Sabina Zavrl

Osebni pogovor z našim učiteljem

BREZPLAČEN umestitveni pogovor pri nas ali on-line.

Najhitrejša pot do idealnega tečaja je sproščen pogovor z učiteljem, ki vam bo po razgovoru v izbranem jeziku strokovno svetoval primerno zahteven tečaj za vas.

Se vas že veselimo!

Lingula, ta jezična šola | Osebni pogovor z našim učiteljem

Kako poteka tečaj nemščina, priprava na izpit?

  • praviloma tečaj poteka v skupini s 6 do 8 udeleženci
  • enkrat tedensko po 3 šol. ure (45 š. ur)
  • različni termini: popoldne od 16.15 do 18.45 ali zvečer od 19.00 do 21.30
  • rezultat: izpilite tehnike reševanja nalog, potrebne za uspešno opravljanje mednarodnega izpita
  • tečaji vas vodijo do mednarodnih izpitov iz splošnega (Goethe Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 …) in poslovnega jezika (BULATS - Deutsch - Test für den Beruf)
Lingula, ta jezična šola | Primož Petrič
Lingula, ta jezična šola | Zvezdice mnenja

Moje izhodiščno znanje nemščine je bilo skromno, a s pomočjo učiteljice pri jezikovni šoli Lingula in osebnim trudom sem hitro napredoval. Celotno mnenje.
Primož Petrič